Concurs de Cartell de la Festa Major Popular 2013 de la CFP

cartellsLa Comissió de Festes Populars de la Vila de Gràcia convoca un concurs per escollir el cartell que serà la imatge de la Festa Major Popular d’enguany. Amb aquesta iniciativa la Coordinadora  de Festes Populars pretén facilitar la participació en la organització de la Festa Major Popular.

BASES CONCURS DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR POPULAR

DE LA VILA DE GRÀCIA 2013

Termini de presentació: del 13 al 24 de maig del 2013

 1. El concurs  és obert a tothom que hi vulgui participar de manera individual o col·lectiva presentant una única obra original i inèdita.
 2. El format del cartell haurà de ser  DIN A-2. Aquest es podrà presentar de dues maneres:

D’una banda en format paper, sobre un suport rígid, dins d’un sobre tancat sota pseudònim. Dins del sobre haurà d’haver-hi un altre sobre tancat amb les dades de la persona participant (nom i cognoms, adreça electrònica i telèfon).

D’altra banda en format digital, en suport CD, dins d’un sobre tancat sota pseudònim. Dins del sobre haurà d’haver-hi un altre sobre tancat amb les dades de la persona participant (nom i cognoms, adreça electrònica i telèfon).

 1. La Coordinadora de Festes Populars adaptarà el cartell i/o extraccions del propi cartell guanyador per editar material i/o per fer difusió de la Festa Major Popular de Gràcia.
 2. La Coordinadora de Festes Populars es reserva el dret d’utilitzar els cartells presentats i/o extraccions dels mateixos.
 3. En el cartell s’haurà d’incloure el títol: Festa Major Popular de Gràcia. A més a més, cal preveure que un cop es faci públic el cartell guanyador, s’inclourà en el mateix la programació dels set dies de festa.
 4. Les il·lustracions es poden fer en qualsevol estil o tècnica que permeti ésser reproduïdes i impreses a quatre colors. No seran admeses obres amb relleus o volums enganxats.
 5. Les obres no han d’anar signades. Es signaran quan el jurat faci públic el nom de la persona guanyadora.
 6. El termini de presentació serà del 13 al 24 de maig de dilluns a divendres de 17 a 20’30h a: Ateneu Independentista La Barraqueta (C/ Tordera, 34).
 7. El veredicte del concurs es farà públic el divendres 7 de juny del 2013 a l’Ateneu Independentista La Barraqueta (C/ Tordera, 34) a les 20h.
 8. El jurat estarà composat per cinc membres de la Coordinadora de Festes Populars.
 9. La Comissió de Festes Populars podrà exposar les obres presentades abans i durant la Festa Major.
 10. S’estableix un període de recollida de les obres no premiades entre els dies 7 i 18 d’octubre del 2013 de dilluns a divendres de 17 a 20’30h a: Ateneu Independentista La Barraqueta (C/ Tordera, 34).   Les obres no recollides dins aquest període seran destruïdes.
 11.  El fet de participar en el concurs comporta acceptar les bases proposades per la Comissió de Festes Populars.
 12. El premi és d’una nit per a dues persones en una Casa Rural.

Bases Concurs Cartell de Festes 2013 CFP

Anuncis