L’Armadillo, els habitatges ocupats de Sant Salvador, inicien una campanya d’adhesions contra el desallotjament

Foto de @assemblea_vdg

Foto de @assemblea_vdg

Els habitatges del carrer Sant Salvador cantonada amb Clotilde, que van ser ocupats després d’un cercavila de l’Assemblea de la Vila de Gràcia el passat 16 de febrer, està en perill de desallotjament. A l’edifici, que va ser batejat com a l’Armadillo, hi resideixen famílies i persones que es trobaven en situació de precarietat extrema i amb greus dificultats per accedir a un habitatge digne.

Fa pocs dies han sabut que el Jutjat d’Instrucció vol decretar un desallotjament cautelar, sense esperar que es resolgui el procé

s judicial obert contra l’ocupació i deixant les famílies al carrer sense cap tipo de protecció. És per tot això que han iniciat una campanya d’adhesions per a persones individuals i entitats al manifest de rebuig al desallotjament.

Aquest dissabte 25 de maig han organitzat un sopar solidari amb l’Armadillo a Kasa de la Muntanya.

armadillo_KM

 

 

 

 

 

 

 

Manifest

A l’atenció del Magistrat Jordi Lluís de Prada Hernández, titular del Jutjat d’Instrucció nº29 de Barcelona

L´onze de febrer es va procedir a entrar als immobles que estaven buits des de feia més de dos anys, situats al carrer St. Salvador, 16 i carrer Santa Clotilde, 14. A posteriori, el 16 de febrer es va fer pública aquesta ocupació amb el suport del grup d´habitatge i espai públic així com de l´Assemblea de Vila de Gràcia.

L´entrada en aquests immobles, respon a les necessitats urgents d´habitatge per part de persones que havien estat desnonades, que vivien en condicions de no salubritat o es trobaven en una situació de precarietat a Gràcia. Totalment desprotegides de la llei, les famílies i els joves han optat per ocupar com a última alternativa.

Com a exemples, una de les famílies que viu en un dels habitatges té tres fills al seu càrrec, la més petita d´un any i mig. Aquesta família va ser desnonada d´un pis de compra. A posteriori van llogar un pis el qual no podien pagar ja que es van quedar a l´atur. Abans de l´entrada a l´edifici ocupat, la família havia esgotat totes les possibilitats que garantien una vida digna i els serveis socials no els hi van poder aportar cap solució.

Una altra família amb tres fills al seu càrrec, una de pocs mesos, duien dos anys vivint en un habitatge molt precàri, sense subministres i amb condicions no idònies per a la salut i el benestar dels infants (goteres,fred,..).

A banda d´aquestes famílies, a l’Armadillo, nom que se li ha donat a l´edifici, hi viuen altres famílies i joves en situació de precarietat i sense possibilitat d´accedir a l´habitatge. En total acull vint i cinc persones amb unes edats compreses entre els sis mesos i els cinquanta anys, dels quals vuit són menors d´edat.

En aquests moments, hi ha un procés judicial obert. Si el desallotjament s´acaba duent a terme, les famílies i joves es trobaran al carrer. Les institucions públiques tenen l´obligació legal de garantir un habitatge digne per a tothom; tot i això, han estat incapaces de trobar una solució, malgrat que hi hagi uns 8000 pisos buits a Gràcia.

Per aquests motius, els habitants de l´Armadillo us demanem tot el vostre suport, adherint-vos a aquest manifest per tal de demanar al jutge l’arxivament de la causa.

Volem una Barcelona lliure de desnonaments per motius econòmics i on l’accés a un sostre digne sigui considerat un dret fonamental. Per tot això:

1. Posem de manifest tot el nostre suport a les famílies que estan vivint a l’armadillo.

2. Demanem que no s’acordi el desallotjament de les famílies que hi viuen ja que considerem que cal fer una interpretació del Codi Penal i de la Constitució Espanyola d’acord amb el context de crisi econòmica i d’accés a l’habitatge actual, així com considerar la situació d’estat de necessitat en què es troben les persones desnonades que hi viuen.

 

si vols adherir-te al manifest:

-A nivell individual: envia’ns el teu nom i cognom i DNI

-A nivell d’entitat o associació: el nom i el NIF

a armadillovdg@yahoo.es

Anuncis